WELKOM

Welkom in de ZYGOS Studio. Vanuit een jarenlange ervaring in stedenbouw en architectuur, met talloze realisaties van ontwerpen, heeft ZYGOS Studio zich ontwikkeld tot een broeiplaats voor nieuwe duurzame woningconcepten en gebouwtransformaties. Ontwerpen is voor ons productontwikkeling. Wij ontwikkelen concepten die project overstijgend zijn, technisch doordacht, op de markt afgestemd, met een gevarieerdheid en potentie om op meerdere locaties  toegepast te worden. Onze klanten zijn projectontwikkelaars, corporaties, gebouweigenaren, bouwers en toeleveranciers met een lange termijn visie die eenmalig willen investeren in een strategie voor de toekomst.